r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
31-10-2018

Zawiadomienie o XXXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Informuję, że XXXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 • Otwarcie sesji
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 • Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 • Podjęcie uchwały w sprawach:
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzydnik Duży;
  • Ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych;
  • Zmiany Uchwały Nr XXXI/233/2014 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego;
  • Zmiany Uchwały Nr XXII/154/2017 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 8 lutego 2017 r. w spawie najmu lokalu użytkowego;
  • zmian w budżecie gminy w 2018 r.
 • Wolne wnioski i zapytania.
 • Zamknięcie obrad XXXIX sesji.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna