r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
11-10-2018

Zawiadomienie o XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Informuję, że XXXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXVII
 • Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Raport o stanie oświaty za poprzedni rok szkolny.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Uchwalenia Statutu Gminy Trzydnik Duży,
  • Pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  • Zmiany uchwały Nr XXII/154/2017 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego,
  • Zmiany uchwały Nr XXXI/233/2014 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego,
  • zmian w budżecie gminy w 2018 r.,
 • Wolne wnioski i zapytania.
 • Zamknięcie obrad XXXVIII sesji.

 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna