r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
06-09-2018

Zawiadomienie o XXXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Informuję, że XXXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 13 września 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Prezentacja KPP w Kraśniku na temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 6. Informacja dotycząca planowanego powstania zakładu Produkcji Energii Odnawialnej – Biogazowni Rolniczej w Trzydniku Dużym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Trzydnik Duży
  2. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzydnik Duży
  3. Ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Trzydnik Duży miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  4. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży.
  5. Regulaminu dostarczania  wody na terenie Gminy Trzydnik Duży
  6. Zmian w budżecie gminy w 2018 r.,
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XXXVII sesji.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna