r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
22-06-2018

Zawiadomienie o XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Informuję, że XXXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Trudna sytuacja rolników spowodowana suszą oraz cenami skupu owoców miękkich.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzydnik Duży
  2. Zmiany Uchwały Nr XXX/214/2017 Rady Gminy Trzydnik Duży w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu.
  3. Projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Trzydnik Duży
  4. zmian w budżecie gminy w 2018 r.,
  5. zmian w wieloletniej prognozie finansowej
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad XXXVI sesji.

 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna