r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
18-05-2018

Zawiadomienie o XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Informuję, że XXXV sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej – informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2017 rok wraz z:
  1. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu,
  2. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Trzydnik Duży,
  3. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzydnik Duży,
  4. dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzydnik Duży z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2017 rok. ,
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy w 2018 r.,
  2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad XXXV sesji.

 

Przewodniczący Rady

 

Marek Kosikowski

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna