r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
21-03-2018

Zawiadomienie o XXXIV sesji VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Informuję, że XXXIV sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 4. Programy wsparcia dla rolników oraz zmiany w dopłatach bezpośrednich- informacja powiatowego biura ARiMR
 5. Zadania i kierunki działania Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez OPS za 2017 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym za 2017r., oraz analiza potrzeb do realizacji zadań przez OPS na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży
  2. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/156/2017 Rady Gminy Trzydnik Duży w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  3. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzydnik Duży
  4. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/214/2017 Rady Gminy Trzydnik Duży w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu.
  5. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu
  6. zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad XXXIII sesji.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna