r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
21-02-2018

Zawiadomienie o XXXIII sesji VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Informuję, że XXXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad: 

 

 1. Otwarcie sesji.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przekształcenia Szkoły Podstawowej w Woli Trzydnickiej
  2. przekształcenia Przedszkola w Trzydniku Dużym
  3. zmiana uchwały Nr XXII/148/2017 Rady Gminy Trzydnik Duży w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  4. przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzydnik Duży.
  5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Olbięcin i fragmentu miejscowości Trzydnik Duży
  6. podziału gminy Trzydnik Duży na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  7. podziału Gminy Trzydnik Duży na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
  8. zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie obrad XXXIII sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kosikowski       
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna