r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zaproszenie na XXXII nadzwyczajną sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
09-02-2018

Zaproszenie na XXXII nadzwyczajną sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Informuję, że XXXII nadzwyczajna sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, odbędzie się w dniu 14 lutego 2018 r. (środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja dotycząca prac nad opracowaniem monografii Trzydnika Dużego
 6. Informacja na temat przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Olbięcin i Trzydnik Duży.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Woli Trzydnickiej.
  2. Zamiaru przekształcenia Przedszkola w Trzydniku Dużym.
  3. Zmian w budżecie w 2018 roku.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XXXII sesji.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Marek Kosikowski
 
 
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna