r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

 XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży
16-11-2017

XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Informuję, że XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. (czwartek ) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Trzydnik Duży oraz powiatu kraśnickiego.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Uchwalenia Programu współpracy gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  2. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzydnik Duży.
  3. zmian w budżecie gminy w 2017 r.

 

 1. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie obrad XXIX sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kosikowski
 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna