r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

XXVII Sesja Rady Gminy
20-09-2017

XXVII Sesja Rady Gminy

Informuję, że XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Uchylenia nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Olbięcinie;
  2. Uchylenia nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy Ziemiańskiej;
  3. Stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Olbięcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Olbięcinie;
  4. Stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Księżej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rzeczycy Księżej;
  5. Stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Łychowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łychowie;
  6. Stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Ziemiańskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rzeczycy Ziemiańskiej;
  7. Stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Woli Trzydnickiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Woli Trzydnickiej;
  8. Zmiany Uchwały Nr XIX/88/2000 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 28 lutego 2000 roku w sprawie założenia Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Olbięcinie;
  9. Zmiany Uchwały Nr XIX/83/2000 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 28 lutego 2000 roku w sprawie założenia Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rzeczycy Ziemiańskiej;
  10. Zmiany Uchwały Nr XIX/86/2000 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 28 lutego 2000 roku w sprawie założenia Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Woli Trzydnickiej;
  11. Zmiany Uchwały Nr XXII/151/2017 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu;
  12. Udzielenia pomocy finansowej powiatowi chojnickiemu w województwie pomorskim w 2017 roku ;
  13. Wskazania reprezentanta do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kraśniku;
  14. Uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzydnik Duży
  15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  16. zmian w budżecie gminy w 2017 r.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XXVII sesji. 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna