r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Herb gminy trzydnik duży na rozmazanym tle.
13-09-2023

Zaproszenie na XLIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży


        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) na pisemny wniosek Wójta Gminy Trzydnik Duży  z dnia 12.09.2023 r. 

zwołuję

XLIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 14 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9:30 w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21) z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji. 
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/276/2023 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 2023 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Ryszard Serafin 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna