r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

XXVI sesja Rady Gminy
21-06-2017

XXVI Sesja Rady Gminy

Informuję, że XXVI sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja na temat stanu dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz planów związanych z infrastrukturą drogową.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  2. b) zmian w budżecie gminy w 2017 r.
  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie obrad XXVI sesji.

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: