r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Trzydnik Duży: Radni o absolutorium i inwestycjach
29-05-2017

Radni o absolutorium i inwestycjach

Rada Gminy Trzydnik Duży pozytywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu i udzieliła jednogłośnie absolutorium wójtowi Franciszkowi Kwietniowi. Plan dochodów został wykonany w 97 procentach, a wydatków na poziomie 95,2 procent.

Podczas sesji absolutoryjnej radni przyjęli również uchwałę w sprawie przebudowy około 5 kilometrów drogi powiatowej Słodków - Rzeczyca - Węglin. - Chodzi o inwestycję, którą ma realizować kilka podmiotów, a Powiat Kraśnicki chce się starać o dotację z budżetu państwa. Z naszej strony zadeklarowaliśmy przekazanie 600 tysięcy złotych, a kolejne środki mają dołożyć Gmina Kraśnik, Nadleśnictwo Kraśnik i samorząd powiatowy. Z budżetu państwa możemy otrzymać dofinansowanie w wysokości połowy kosztów - tłumaczy wójt Franciszek Kwiecień. Wniosek o przyznanie wsparcia ma być złożony do połowy września i jeśli zostanie zaakceptowany prace będą realizowane w 2018 roku.

Rada Gminy Trzydnik Duży uchwaliła też lokalny program rewitalizacji, który jest potrzebny, by w przyszłości samorząd mógł się ubiegać o dotacje na realizacje zapisanych w nim projektów. Dokument obejmuje przedsięwzięcia, dotyczące dwóch sołectw - Trzydnik Duży i Olbięcin. W pierwszym przypadku chodzi, m.in. o rozbudowę ośrodka kultury, utworzenie siłowni zewnętrznej na stadionie oraz wymianę stropodachu na budynku miejscowego gimnazjum. W Olbięcinie samorząd chce rozbudować przedszkole oraz zmodernizować drogę i wyremontować most na tej samej trasie.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji z Unii Europejskiej na realizację pomysłów, zapisanych w gminnych programach rewitalizacji, jest planowany na wrzesień.

 

Źródło: http://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-radni-o-absolutorium-i-inwestycjach,17386.html

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna