r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy
19-05-2017

Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy

Informuję, że XXV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej – informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2016 rok wraz z:
  1. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu,
  2. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Trzydnik Duży,
  3. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzydnik Duży,
  4. dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2016 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Trzydnik Duży z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży za 2016 rok. ,
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży na lata 2017-2023,
  2. udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  3. zmian w budżecie gminy w 2017 r.,
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad XXV sesji.

 

Przewodniczący Rady

Marek Kosikowski

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna