r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy
20-04-2017

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy

Informuję, że XXIV sesja Rady Gminy Trzydnik Duży  odbędzie się w dniu 26 kwietnia  2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym.

 

 

Proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży;
 2. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kraśnickiemu;
 3. określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów oraz wydatków nimi finansowanych;
 4. zmian w budżecie gminy na 2017 rok; 
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad XXIV sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Marek Kosikowski

 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna