r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Osoba z tabletem
20-10-2022

Zaproszenie na XXXV sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XXXV sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Trzydnik Duży w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Trzydnik Duży w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr XXIX/213/2022 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 10 marca 2022 r.
   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.,
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XXXV sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Serafin 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna