r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Mężczyzna z tabletem
29-09-2022

Zaproszenie na XXXIV nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) na pisemny wniosek Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 28.09.2022 r. zwołuję XXXIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 8:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21) z proponowanym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.  
  3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Serafin

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna