r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Sesje Rady Gminy

Mężczyzna z tabletem
29-09-2022

Zaproszenie na XXXIV nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) na pisemny wniosek Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 28.09.2022 r. zwołuję XXXIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 8:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21) z proponowanym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.  
  3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Serafin

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna