r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Pan z tabletem
16-05-2022

Zaproszenie na nadzwyczajną XXXI sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) na pisemny wniosek Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 12.05.2022 r. zwołuję XXXI sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21) z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy 2022 rok,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego
   z dotychczasowym najemcą,
  4. zmieniającej uchwałę Nr XXIX/218/2022 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Serafin

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: