r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na rozmytym tle
08-04-2022

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Ładu i Porządku, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 13 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ładu i Porządku, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza bezpieczeństwa na terenie gminy.
 3. Informacja z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  
 4. Przegląd prac na etapie projektowania i realizacji inwestycji na terenie gminy.
 5. Informacja z funkcjonowania działalności sportowej na terenie gminy Trzydnik Duży oraz wykorzystania obiektów sportowych, plan przedsięwzięć na 2022 rok.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej – informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny przez OPS za 2021 r.
 8. Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w 2021 roku oraz analiza potrzeb do realizacji zadań przez OPS w Trzydniku Dużym na 2022 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2021 roku.
 10. Informacja z wdrażania systemu przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.
 11. Opiniowanie projektów uchwał.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad komisji.

 

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego Finansów i Promocji

Ryszard Dolecki

 

Przewodniczący Komisji

Kultury, Zdrowia i Wychowania  

Beata Drewniak

 

Przewodniczący Komisji

Ładu i Porządku

Grzegorz Czerwonka 

 

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: