r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na rozmytym tle
19-11-2021

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Ładu i Porządku, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ładu i Porządku, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania.
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Informacja dotycząca odnawialnych źródeł energii planowanych na terenie gminy
    i w bezpośrednim sąsiedztwie gminy oraz ich wpływu na lokalną społeczność.
  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Trzydnik Duży w roku szkolnym 2020/2021.
  4. Opiniowanie stawek podatków na 2022 r.
  5. Opiniowanie projektów uchwał.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad komisji.

 

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego Finansów i Promocji

Ryszard Dolecki

 

Przewodniczący Komisji

Kultury, Zdrowia i Wychowania

Beata Drewniak

 

Przewodniczący Komisji

Ładu i Porządku

Grzegorz Czerwonka

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: