r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Pan z tabletem
24-09-2021

Zaprszenie na XXIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Trzydnik Duży w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzydnik Duży i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, (Olbięcin, droga gminna) 
  2. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, (Trzydnik Duży-Kol., droga gminna)  
  3. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, (Olbięcin, boisko szkolne) 
  4. w zmiany uchwały Nr VI/43/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  5. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  6. zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XXIV sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Serafin
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: