r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na rozmytym tle
24-09-2021

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Ładu i Porządku, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 8:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ładu i Porządku, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 8:30 na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie, następnie obrady kontynuowane będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (pok. 21).  

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Ocena zasadności nabycia nieruchomości zabudowanej w miejscowości Olbięcin na cele mieszkaniowe.
  2. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego (kadry, organizacja dowozów, ocena gotowości szkół do ewentualnego przejścia na naukę zdalną, szczepienia uczniów).
  3. Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w celu weryfikacji kosztów funkcjonowania systemu na terenie gminy.
  4. Opiniowanie projektów uchwał.
  5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Finansów i Promocji

 

Ryszard Dolecki

 

Przewodniczący Komisji
Ładu i Porządku

 

Grzegorz Czerwonka

 

Przewodniczący Komisji Kultury,
Zdrowia i Wychowania

 

Beata Drewniak  

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: