r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na rozmytym tle
29-07-2021

Zaproszenie na posiedzenie wspólne komisji: Komisji Ładu i  Porządku; Komisji Rozwoju Gospodarczego; Finansów  i Promocji; Komisji  Kultury, Zdrowia i  Wychowania w dniu 05 sierpnia 2021r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05 sierpnia 2021r. ( czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym ( II piętro,  pokój nr 21)  odbędzie się posiedzenie  wspólne komisji: Komisji Ładu i  Porządku; Komisji Rozwoju Gospodarczego; Finansów  i Promocji; Komisji  Kultury, Zdrowia i  Wychowania.

  

Porządek posiedzenia:

   1. Opiniowanie projektów uchwał.

   2. Wolne wnioski i zapytania.

   3. Zamknięcie obrad komisji.

 

Zgodnie z art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.    

                                                         

 

Ikona pdfZaproszenie w formie skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [19.14 KB]

 

 

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: