r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na rozmytym tle
22-06-2021

Zaproszenie na posiedzenie wspólne komisji: Komisji Ładu i  Porządku; Komisji Rozwoju Gospodarczego; Finansów i Promocji; Komisji Kultury, Zdrowia i  Wychowania

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2021r. ( poniedziałek) o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, odbędzie się posiedzenie wspólne komisji: Komisji Ładu i  Porządku; Komisji Rozwoju Gospodarczego; Finansów i Promocji; Komisji Kultury, Zdrowia i  Wychowania.

Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie raportu o stanie Gminy Trzydnik Duży za 2020 rok.

  2. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzydnik Duży za 2020 rok.

  3. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Trzydnik Duży za 2020 rok.

  4. Opiniowanie projektów uchwał.

  5. Wolne wnioski i zapytania.

  6. Zamknięcie obrad komisji.

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna