r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Sesje Rady Gminy

Osoba z tabletem
05-03-2021

Zaproszenie na XXI sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży

Zapraszam na XXI sesję VIII kadencji Rady Gminy Trzydnik Duży, która odbędzie się w dniu 12 marca 2021 r. (piątek) o godz. 10.00 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym z proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,

  3. zmieniająca uchwałę Nr XX/162/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.

 6. Wolne wnioski i zapytania.

 7. Zamknięcie obrad XXI sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Ryszard Serafin

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: