r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Ogłoszenia Wójta Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert
24-03-2016

Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert


Wójt Gminy Trzydnik Duży działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 239) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzanie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku, w zakresie:

1) PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
2) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM"

więcej informacji link ->
https://ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=150&p1=szczegoly&p2=1054527

Ogłoszenie Wójta Gminy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.45 MB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna