r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Ogłoszenia Wójta Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzydnik Duży z dn. 10.01.2018
10-01-2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzydnik Duży z dn. 10.01.2018

Wójt Gminy Trzydnik Duży działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) OGŁASZA otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzanie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku, w zakresie:
  • PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
  • DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYMWięcej informacji -> https://ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=150&akcja=szczegoly&p2=1228686

 

Ogłoszenie konkurs, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.96 MB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna