r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Ogłoszenia Wójta Gminy

Ogłoszenie
25-07-2017

Ogłoszenie z dnia 24.07.2017 r.

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Trzydnik Duży w dniu 21 lipca 2017 roku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że istnieje możliwość zgłaszania szkód w uprawach rolnych.

W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć oświadczenie o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w tut. Urzędzie pokój nr 15 oraz na stronie internetowej Gminy w terminie do 4 sierpnia 2017 r.            

Zgłaszając szkody w oświadczeniach należy wpisać numery działek wszystkich upraw  zgodnie ze złożonym wnioskiem na  dopłaty w ARiMR oraz dołączyć kopię tego wniosku.                                                                                                    Zastępca
Wójta Gminy
Dariusz Maciąg
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna