r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Ogłoszenia Wójta Gminy

Herb Gminy na rozmytym tle
24-03-2022

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Trzydnik Duży zarządza konsultacje w sprawie: projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. Strategia Ponadlokalna dla obszaru obejmującego Miasto Kraśnik, Gminę Kraśnik, Gminę Annopol, Gminę Dzierzkowice, Gminę Gościeradów, Gminę Trzydnik Duży, Gminę Urzędów, Gminę Wilkołaz, Gminę Zakrzówek na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku

Konsultacje odbędą się w terminie od 31 marca 2022 roku do 5 maja 2022 roku w formach:

  1. otwartego spotkania konsultacyjnego z możliwością składania uwag i opinii do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru obejmującego Miasto Kraśnik, Gminę Kraśnik, Gminę Annopol, Gminę Dzierzkowice, Gminę Gościeradów, Gminę Trzydnik Duży, Gminę Urzędów, Gminę Wilkołaz, Gminę Zakrzówek na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 roku, o godzinie 1700, w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym;
  2. otwartego spotkania konsultacyjnego prowadzonego za pośrednictwem Internetu, spotkanie on-line, które rozpocznie się równolegle ze spotkaniem konsultacyjnym, o którym mowa powyżej, w dniu 28 kwietnia 2022 roku za pośrednictwem Google Meet, link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/wgg-dccp-ggs (w celu dołączenia do spotkania należy zalogować się na prywatny adres poczty gmail.com);
  3. zbierania uwag i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie od 31 marca 2022 roku do 5 maja 2022 roku (obowiązuje data wpływu).

Opinie i uwagi do projektu uchwały można dostarczać:

  • do urny wystawionej w budynku Urzędu Gminy Trzydnik Duży, w godzinach urzędowania Urzędu,
  • drogą elektroniczną na adres: ugtrzydnik@ops.pl   
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy, Trzydnik Duży 59A, 23-230 Trzydnik Duży (obowiązuje data wpływu). 

 

Zarządzenie nr 304/2022 Wójta Gminy Trzydnik Duży

https://ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=1736804

 

Pliki do pobrania:

Ikona pdfSTRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO OBSZARU OBEJMUJĄCEGO MIASTO KRAŚNIK, GMINĘ KRAŚNIK, GMINĘ ANNOPOL, GMINĘ DZIERZKOWICE, GMINĘ GOŚCIERADÓW, GMINĘ TRZYDNIK DUŻY, GMINĘ URZĘDÓW, GMINĘ WILKOŁAZ, GMINĘ ZAKRZÓWEK NA LATA 2021-2027, Z PERSPEKTYWĄ DO 2035 ROKU, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.22 MB]

Ikona docxFormularz konsultacyjny, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.10 KB]

Ikona pdfFormularz konsultacyjny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [143.70 KB]

Ikona pdfDIAGNOZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA Załącznik do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Obejmującego Miasto Kraśnik, Gminę Kraśnik, Gminę Annopol, Gminę Dzierzkowice, Gminę Gościeradów, Gminę Trzydnik Duży, Gminę Urzędów, Gminę Wilkołaz, Gminę Zakrzówek na lata 2022-2027, z perspektywą do 2035 Roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.50 MB]

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: