r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Ogłoszenia Wójta Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzydnik Duży z dn. 10.01.2017
10-01-2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzydnik Duży z dn. 10.01.2017

Wójt Gminy Trzydnik Duży działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) OGŁASZA otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzanie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku, w zakresie:
PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: