r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Ogłoszenia Wójta Gminy

Konopie
12-03-2021

Ogłoszenie- uprawa maku, konopi

Informuję, że zgodnie z uchwałą Nr XXIII/387/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa lubelskiego w 2018 r.( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 , póz.916) przyznano gminie Trzydnik Duży w ramach kontraktacji uprawę maku na powierzchni 10,00 ha oraz uprawę konopi włóknistych na pow. 50 ha.

Do uprawy dopuszczony jest mak niskomorfmowy oraz konopie włókniste z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.)

Uprawę maku i konopi włóknistych mogą prowadzić rolnicy, którzy:

  • podpiszą umowę kontraktacyjną i zakupią kwalifikowane nasiona u kontrahenta,
  • uzyskają zezwolenie Wójta Gminy na uprawę maku, konopi


Zgłoszenia na uprawę maku przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Trzydniku Dużym, pokój nr 15 w terminie do 15.04. 2021 r. Bliższe informacje można uzyskać pod tel. /15/ 8731879 wew. 325.

 

Wójt 
Krzysztof Serafin
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: