r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

20-03-2020

KOMUNIKAT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym informuje, że w związku z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID- 19, na terenie gminy Trzydnik Duży mogą znajdować się osoby poddane kwarantannie, które potrzebują pomocy w postaci artykułów żywnościowych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w dni robocze w godzinach od 7:30 do 19:00 pod numerem telefonu 793 837 238 lub 15 8731875 oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej istnieje możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej.
 
Pomoc ma na celu przywrócenie równowagi psychicznej oraz specjalistycznego wsparcia. Adresowana jest dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych a w szczególności tych, którzy przebywają na kwarantannie.
 
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w godzinach od 7:30 do 19:00.
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej we Kraśniku: nr telefonu 665 943 069.
 
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Beata Piątek
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: