r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

13-02-2020

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

W połowie lutego rusza konkurs dotacyjny, w którym o środki mogą ubiegać się m.in. stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. Budżet nowego programu dla organizacji społecznych Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wyniesie 30 milionów euro. Dotacje będą przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie.
 
24 lutego w siedzibie Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 (Galeria Center Park) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na temat Funduszu. Organizatorzy opowiedzą o założeniach programu i pierwszego konkursu dotacyjnego, a także o wyzwaniach związanych z obszarami wspieranymi przez Fundusz. Przedstawią inspirujące przykłady działań i odpowiedzą na pytania. Część spotkania będzie miała charakter warsztatowy. Przedstawiciele organizacji społecznych będą mogli popracować nad wstępnymi pomysłami na projekty.

W spotkaniu mogą wziąć udział większe i mniejsze organizacje (z minimum rocznym stażem działania) zarówno z podkarpackiego jak i sąsiednich województw. Zgłaszać się można do 17 lutego 2020, wypełniając formularz: http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/szkolenia-i-webinaria/ 

Organizatorami spotkania są Fundacja im. Stefana Batorego i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” we współpracy z Polskim Związkiem Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Funduszu Krajowego w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji – Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. Informacji organizacyjnych dotyczących spotkania udziela Magdalena Pererwa, tel. 692 475 782, mail: m.pererwa@pzozaz.pl
 
W sprawach dotyczących samego programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i założeń spotkania prosimy o kontakt z Olgą Sokołowską, tel. 22 536 02 42, mail: osokolowska@batory.org.pl
Więcej informacji o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: www.aktywniobywatele.org.pl
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: