r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

06-02-2020

Kwalifikacja wojskowa 2020

Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa lubelskiego przeprowadzona zostanie w okresie 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.
Obowiązkiem stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską objęci są przede wszystkim mężczyźni z rocznika 2001 oraz roczników starszych 1996-2000, którzy dotychczas nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony, jak również kobiety wytypowane przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Lublinie.
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21 Wojewody Lubelskiego w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej, powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i Powiatowych Komisji Lekarskich, odnoszący się do terminarza posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku w 2020 r. informuje, iż kwalifikacja wojskowa gminy Trzydnik Duży zostanie przeprowadzona w dniach: mężczyźni – 25-26 marca 2020 r. kobiety dnia 07 kwietnia 2020 r. Powiatowa Komisja Lekarska w Kraśniku swym zasięgiem obejmuje : miasto Kraśnik, miasto i gminę Annopol, miasto i gminę Urzędów oraz gminy Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz i Zakrzówek.
 
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia informują również rozplakatowane obwieszczenia Wojewody Lubelskiego na terenie gminy.
 
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
 
Każda osoba podlegająca kwalifikacji otrzyma od Wójta Gminy imienne wezwanie z podanym terminem i miejscem w którym należy się stawić, oraz dokumenty jakie należy ze sobą zabrać i przedstawić Powiatowej Komisji Lekarskiej:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokumentację medyczną, jeżeli osoba wezwana leczy się,
  • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Kwalifikację wojskową gminy Trzydnik Duży przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska powołana zarządzeniem Wojewody Lubelskiego w budynku małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku ul. Słowackiego 7.
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: