r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

13-01-2020

Przegląd kolędników zakończony

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym przez trzy dni był gospodarzem Powiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych. W sobotę 11 stycznia jurorzy ogłosili ostatnich laureatów.
Tego dnia na scenie trzydnickiego ośrodka kultury prezentowali się dorośli artyści z powiatu kraśnickiego. Podsumowując ich występy członkowie jury docenili dużą różnorodność repertuaru i stylu oraz wysoki poziom artystyczny. W protokole końcowym stwierdzili, że choć cieszą się z bogatej twórczości bożonarodzeniowej, to jednak odczuwają brak kolęd i pastorałek mniej popularnych i rzadziej wykonywanych.

Łącznie jurorzy ocenili 31 podmiotów wykonawczych i przyznali nagrody w pięciu kategoriach.

Najliczniejszą grupę stanowiły zespoły śpiewacze, wokalne i wokalno-instrumentalne. Najlepiej wypadły: Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Księżej, Koło Gospodyń Wiejskich w Łychowie Gościeradowskim, Zespół Ludowy z Księżomierzy, Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic-Zastawia, "Sulowiacy" z Sulowa, Męski Zespół "Majdaniacy" z Majdanu-Obleszcza, i Męski Zespół "Herody" z Budek. Jurorzy docenili również Zespół "Vox Celestis" z Urzędowa, Klub Nowoczesnych Kobiet w Olbięcinie i Koło Gospodyń Wiejskich w Łychowie Szlacheckim. Na uznanie zasłużyły także: Koło Gospodyń Wiejskich w Trzydniku Dużym, Zespół "Och Baby" z Zakrzówka, Klub Seniora w Gościeradowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Węglinie, Zespół "Senior-Wigor" w Salominie, Zespół "Senior Plus" z Księżomierzy i Aleksandrowa, Zespół "Senior na Czasie" z Kraśnika, Klub Seniora "Radość Życia" z Trzydnika Dużego, Klub Seniora "Wesoła Gromada" z Dzierzkowic oraz duet "Marek i Adam".
Spośród chórów członkowie jury najwyżej ocenili prezentacje chórów z parafii Świętego Józefa Robotnika w Kraśniku i parafii Świętego Maksymiliana Kolbego w Szastarce oraz Chóru Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Olbięcinie.

W kategorii kapel najciekawiej, według oceniających, zaprezentowała się Kapela Ludowa z Gościeradowa, a kolejne nagrody trafiły do Kapeli Ludowej z Trzydnika Dużego i Kapeli "Czerwona Róża" z Polichny.

Jedyną nagrodę za widowiska odebrał Zespół Śpiewaczy "Pietroszczanki", natomiast za występy solowe jurorzy nagrodzili 4 artystów - Leokadię Terelak z Dzierzkowic, Alberta Bryczka i Mirosława Kolasę z Szastarki oraz Natalię Ćwik z Kraśnika. Na szczególną uwagę zasługuje występ Alberta Bryczka, która zaprezentował kolędy "Nad Betlejem w ciemną noc" oraz "Adeste Fideles" i jako pierwszy w historii imprezy otrzymał od widzów owację na stojąco.
 
Sobotnie prezentacje oceniali dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim Barbara Nazarewicz, pedagog ze Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym Dorota Laskowska i Andrzej Gotner ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Gościnnie wystąpił Zespół Koła Gospodyń Wiejskich ze Zdzechowic na Podkapraciu, a wśród oklaskujących wykonawców byli: starosta kraśnicki Andrzej Rolla, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego Henryk Flis, wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin i przewodnicząca komisji kultury rady gminy Beata Drewniak.

Przegląd, który trzydnicki GOK zorganizował razem ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku odbył się już po raz dwudziesty pierwszy.
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: