r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Koniec roku z nowym budżetem
31-12-2019

Koniec roku z nowym budżetem

Budowa drogi Wola Trzydnicka - Agatówka, modernizacja remizy w Łychowie, montaż odnawialnych źródeł energii i rewitalizacja. To najważniejsze z wielu zadań inwestycyjnych, które w przyszłym roku chce zrealizować Gmina Trzydnik Duży. Pieniądze na nie są zapisane w budżecie, który rada gminy przyjęła na sesji w poniedziałek 30 grudnia.
Uchwalony jednogłośnie plan finansowy na 2020 rok zakłada prawie 30 milionów 140 tysięcy złotych dochodów i wydatki, sięgające 31 milionów 880 tysięcy, w tym na inwestycje prawie 6,5 miliona.

Znaczną część tej kwoty, bo prawie 2,5 miliona złotych radni zapisali w budżecie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Ponad 1 milion 830 tysięcy złotych to środki unijne, które gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
 
Z tego samego źródła będzie pochodzić dotacja na zadania, zapisane w programie rewitalizacji gminy. W budżecie na przyszły rok rada zabezpieczyła na ten cel prawie 1 milion 100 tysięcy złotych, z czego ponad 700 tysięcy to pieniądze z RPO WL.

Dzięki wsparciu z budżetu państwa w 2020 roku Gmina Trzydnik Duży wybuduje drogę Wola Trzydnicka - Agatówka, na co zaplanowano ponad 1 milion 200 tysięcy złotych, w tym 70 procent dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
W przyszłorocznym planie inwestycyjnym jest także modernizacja remizy OSP w Łychowie, na którą w budżecie jest prawie 890 tysięcy złotych. Prawie 440 tysięcy to dotacja z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tak inne samorządy również Gmina Trzydnik przeznacza znaczne środki na oświatę. W przyszłym roku jej utrzymanie będzie kosztować ponad 9 milionów 750 tysięcy złotych, przy subwencji z budżetu państwa, przekraczającej nieznacznie 5 milionów. Resztę samorząd musi dołożyć z własnego budżetu.
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: