r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

16-12-2019

Posiedzenie Komisji Ładu i Porządku; Komisji Rozwoju Gospodarczego; Finansów i Promocji; Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21), odbędzie się posiedzenie wspólne komisji: Komisji Ładu i Porządku; Komisji Rozwoju Gospodarczego; Finansów i Promocji; Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania.
Porządek posiedzenia:
 1. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2019.
 2. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2019.
 3. Sprawozdanie z działalności Orkiestry Dętej przy OSP w Olbięcinie.
 4. Przegląd prac na etapie projektowania i realizacji inwestycji na terenie gminy.
 5. Przegląd zadań Rad Sołeckich do realizacji na 2020 rok.
 6. Przegląd dróg transportu rolnego pod kątem efektów rzeczowych remontów dróg i realizacji zaleceń komisji z poprzednich kwartałów z uwzględnieniem utrzymania przejezdności i  utrzymania zimowego.
 7. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
 9. Opiniowanie projektów uchwał.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad komisji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania
Ryszard Dolecki Grzegorz Czerwonka

Beata Drewniak

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: