r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

INFORMACJA
11-12-2019

INFORMACJA

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że w dniach od 11 grudnia 2019 r. do 17 grudnia 2019 r. odbędą się konsultacje projektów uchwał w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”.

Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 10 grudnia 2019 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.91 MB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: