r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Informacja Wojewody Lubelskiego w sprawie wystąpienia gradobicia na terenie Gminy Trzydnik Duż
29-07-2016

Informacja Wojewody Lubelskiego w sprawie wystąpienia gradobicia na terenie Gminy Trzydnik Duż


Szanowny Panie Wójcie,
nawiązując do naszego spotkania w dniu 20.07.2016 r., dotyczącego problemów powstałych na terenie gminy Kraśnik po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, oraz sytuacji w jakiej znalazły się gospodarstwa rolne w wyniku uszkodzenia upraw i budynków służących do produkcji rolnej, pragnę przekazać Panu Wójtowi poniższą informację.

Rozumiejąc trudną sytuację w jakiej znaleźli się właściciele gospodarstw rolnych w wyniku wystąpienia gradobicia, huraganu i deszczu nawalnego, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk już w dniu 28 czerwca wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o uruchomienie dodatkowych form pomocy dla poszkodowanych gospodarstw. W piśmie tym opisane zostały rodzaje oraz rozmiar strat jakie powstały w gospodarstwach rolnych. Ponadto pragnę poinformować Pana Wójta, że regularnie w odstępach tygodniowych informuję Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego MRIRW o aktualnym zakresie strat powstałych w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego. Informacje tę tworzymy na podstawie danych z komisji szacujących straty w poszczególnych gminach w tym również w Gminie Trzydnik Duży.

Mając nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie kwestii poruszanych podczas spotkania, na ręce Pana Wójta pragnę złożyć podziękowania dla członków komisji sumiennie wykonujących dodatkowe obowiązki wynikające z procedury szacowania strat w rolnictwie.Z poważaniem
Przemysław Czarnek
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: