r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Rekrutacja do dziesiątej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS
04-12-2019

Rekrutacja do dziesiątej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS

Program oferuje szerokie wsparcie uczniom z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą uczyć się w najciekawszych liceach i technikach w kraju. Promujemy zaangażowanie społeczne,dodajemy odwagi, tworzymy przestrzeń do rozwoju w szkole i poza szkołą.
Rekrutacja do dziesiątej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS

Od 15 lutego do 31 marca kandydaci mogą wypełniać formularz zgłoszeniowy online na naszej stronie internetowej: www.efc.edu.pl

Stypendium oferuje pomoc materialną w postaci pokrycia kosztów mieszkania w bursie, nauki w szkole, wyżywienia, czy letnich i zimowych wyjazdów. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji oraz wykwalifikowani koordynatorzy regionalni. Uczestnicy programu są traktowani poważnie i po partnersku, w trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Wspólnie spędzają wakacje i ferie, realizują projekty społeczne oraz biorą udział w warsztatach.

Horyzonty to unikatowe, kilkuletnie doświadczenie, które pomaga młodym ludziom w osiągnięciu równowagi między nauką a rozwojem osobistym i w stawaniu się mądrymi, świadomymi dorosłymi.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: