r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Zaproszenie na spotkanie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2020, priorytet 2-4
03-12-2019

Zaproszenie na spotkanie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2020, priorytet 2-4

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zaprasza organizacje pozarządowe, w tym m.in. stowarzyszenia, fundacje i koła gospodyń wiejskich, na spotkanie informacyjne dot. konkursu planowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) – edycja 2020.
Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2019 r. o godzinie 11.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4. Udział osób zainteresowanych nie wymaga rejestracji.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: