r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Podziękowania dla animatorów kultury
02-12-2019

Podziękowania dla animatorów kultury

Pracownicy i animatorzy kultury z powiatu kraśnickiego spotkali się w Kraśniku, by podsumować mijający rok artystyczny. Od przedstawicieli władz samorządowych odebrali podziękowania za krzewienie i ochronę dorobku kulturalnego "małych ojczyzn" oraz życzenia sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli wszystkich środków kultury z powiatu kraśnickiego, w tym reprezentanci Gminy Trzydnik Duży. Życzenia odbierali od starosty kraśnickiego Andrzeja Rolli i przewodniczącego rady powiatu Jacka Dubiela. W składzie trzydnickiej delegacji byli: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym Ewa Sobota, Barbara Widarska ze świetlicy w Rzeczycy Księżej, Renata Szostak ze świetlicy ww Łychowie i Krzysztof Gac ze świetlicy w Olbięcinie.

 
GOK w Trzydniku Dużym, który działa od 1984 roku, organizuje zajęcia wokalne, instrumentalne i taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Co roku przygotowuje również ponad 40 wydarzeń kulturalnych o zasięgu gminnym i powiatowym. W 2017 roku przy ośrodku powstał Klub Seniora "Radość życia", a od 2018 działa tutaj Pracownia Orange.
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: