r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Posiedzenie Wspólne Komisji
21-11-2019

Posiedzenie Wspólne Komisji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pokój nr 21), odbędzie się posiedzenie wspólne komisji: Komisji Ładu i Porządku; Komisji Rozwoju Gospodarczego; Finansów i Promocji; Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania.
Porządek posiedzenia:
  1. Organizacja opieki zdrowotnej na terenie gminy.
  2. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033
  3. Przedstawienie projektu budżetu na 2020 rok.
  4. Opiniowanie projektów uchwał.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad komisji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania
Ryszard Dolecki Grzegorz Czerwonka

Beata Drewniak

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: