r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: „MŁODZI – AKTYWNI – DOŚWIADCZENI NA LUBELSKIM RYNKU PRACY”
27-05-2016

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: „MŁODZI – AKTYWNI – DOŚWIADCZENI NA LUBELSKIM RYNKU PRACY”

PROJEKT JEST SKIEROWANY DO osób młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym w szczególności do osób niezarejestrowanych w urzędach pracy.

Uczestnicy projektu zamieszkują w woj. lubelskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

 

LICZBA UCZESTNIKÓW: 140 os.

 

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

 

1. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY, w tym:
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne (2 godz./ osobę)
 • Poradnictwo zawodowe indywidualne (4 godz./ osobę)
 • Opracowanie dla każdego Uczestnika/ Uczestniczki Projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD) w celu zrealizowania indywidualnej ścieżki kariery w projekcie i poza nim,
 • Grupowe poradnictwo zawodowe (2 dni x 6 godz./ grupę szkoleniową)
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (zakłada się, że każdy Uczestnik/ Uczestniczka Projektu skorzysta z pośrednictwa pracy średnio raz na 2 m-ce przez cały okres uczestnictwa w projekcie).
 • Wsparcie Tutora przez cały okres uczestnictwa w projekcie – zaplanowanie tego rodzaju wsparcia jest metodą nowatorską służącą rozwijaniu motywacji wewnętrznej Uczestników, ustalaniu i osiąganiu celów zawodowych (i życiowych).

 

2. SZKOLENIA ZAWODOWE (każdy Uczestnik/ Uczestniczka weźmie udział w jednym z poniższych szkoleń):

 

 • Spawanie elektryczne w osłonie gazów aktywnych – MAG (150 godz.)
 • Kosmetyczka (160 godz.),
 • Pracownik obsługi biurowej (160 godz.),
 • Przedstawiciel handlowy/ techniki sprzedaży (160 godz.)

 

 • Monter urządzeń energii odnawialnej – 2 moduły szkolenia: Instalator pomp ciepła oraz Monter Instalacji fotowoltaicznych (100 godz.)

 

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ STYPENDIUM SZKOLENIOWE W WYSOKOŚCI 8,54 ZŁ BRUTTO (WRAZ
Z KOSZTAMI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH) ZA KAŻDĄ GODZINĘ SZKOLENIOWĄ,
NA KTÓREJ BĘDĄ OBECNI
oraz obiad i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.
 

Każde szkolenie zostanie zakończone egzaminem, zaś wszyscy Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą egzamin otrzymają uznany certyfikat/ książeczkę spawacza (jeśli dotyczy).

 

3. PŁATNE STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH – realizowane przez okres 3-miesięcy w firmach działających w branży spójnej z kierunkiem szkolenia.

 

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ STYPENDIA STAŻOWE W WYSOKOŚCI 997 ZŁ NETTO (na rękę) ZA KAŻDY MIESIĄC STAŻU
 
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: