r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Informacja
16-10-2019

Informacja

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym informuje, że mieszkańcy Gminy Trzydnik Duży będą mieli możliwość skorzystania z pomocy w postaci żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019 r.
W czwartym kwartale 2019 r. Stowarzyszenie „Błonie” z Lublina dowiezie żywność dla mieszkańców Gminy Trzydnik Duży. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani pomocą w postaci żywności, proszeni są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w celu otrzymania skierowania uprawniającego do odbioru żywności w terminie do 31 października 2019 r.
 
Z pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej w wysokości do 1 402,00 zł. netto miesięcznie;
  • w przypadku osób w rodzinie w wysokości do 1056,00 zł. netto miesięcznie na osobę w rodzinie.
 
W celu udokumentowania posiadanego dochodu należy przedłożyć:
  • decyzję z pobieranej renty lub emerytury w przypadku emerytów i rencistów z 2019 r. ;
  • nakaz podatkowy z 2019 r. z posiadanego gospodarstwa rolnego w przypadku osób utrzymujących się z rolnictwa;
  • zaświadczenie z pracy o zarobkach netto za miesiąc wrzesień 2019 r. w przypadku osób podejmujących zatrudnienie poza rolnictwem;
  • decyzję z pobieranych świadczeń rodzinnych w przypadku rodzin, które otrzymują świadczenia rodzinne;
  • świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu rodziny.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: