r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Gmina Trzydnik Duży Kanalizacja
09-05-2016

Plan gospodarki wodno-ściekowej przyjęty

Rada Gminy Trzydnik Duży uchwaliła w piątek 6 maja koncepcję gospodarki wodno-ściekowej. Dokument, który określa gdzie będzie budowana kanalizacja sanitarna i przydomowe oczyszczalnie ścieków, jest potrzebny, m.in. do przygotowania wniosku o wsparcie takich inwestycji ze środków unijnych.

- Plan jest niezbędny, ponieważ na razie nigdzie nie mamy sieci kanalizacyjnej i zaledwie kilka przydomowych oczyszczalni. Postanowiliśmy, że w 10 sołectwach wybudujemy kolektor sanitarny z oczyszczalnią ścieków w Węglinie, a w kolejnych 10 powstaną przydomowe instalacje - wyjaśnia w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową wójt gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień.

Przyjęcie planu teraz było niezbędne głównie ze względu na przydomowe oczyszczalnie, na które gmina chce pozyskać dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zainteresowanie taką formą pomocy zadeklarowała około 160 mieszkańców, którzy już złożyli deklaracje w tej sprawie. - Teraz musimy sprawdzić czy takie instalacje mogą powstać na konkretnych działkach i przygotować indywidualne projekty, a potem przygotować wniosek o przyznanie dotacji. Nabór wniosków ma być ogłoszony na przełomie sierpnia i września tego roku - dodaje Franciszek Kwiecień.

Jeśli gmina otrzyma dofinansowanie pierwsze przydomowe oczyszczalnie powinny powstać w przyszłym roku.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: