r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
04-05-2016

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Na podstawie art.18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

 unieważnia się otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 13 stycznia 2016 r.,  na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego, w części obejmującej poniższe zadanie:

 

  • w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: „Organizacja zajęć dla seniorów z terenu Gminy Trzydnik Duży jako alternatywa spędzania wolnego czasu.”

 

Na w/w zadania nie złożono żadnej oferty.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: