r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację  zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku
04-05-2016

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 15 ust. 2h i art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Trzydnik Duży ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy 
o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze

 

Organizacja obozu terapeutyczno – wypoczynkowego

21 000,00 zł

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: