r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Odnawialne źródła energii - Informacje
15-04-2016

Odnawialne źródła energii - Informacje


W dniach 15 i 16 marca 2016 roku odbyły się zebrania dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii i Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni  Ścieków. Spotkania miały miejsce w Łychowie Gościeradowskim, Rzeczycy Ziemiańskiej, Olbięcinie i Trzydniku Dużym. Tematem spotkań były zasady i kryteria uczestnictwa w projekcie OZE, omówiona została Koncepcja Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie gminy Trzydnik Duży oraz typy i zasady działania Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków.

Osoby które złożyły ankiety na OZE proszone są o potwierdzenie chęci uczestnictwa w projekcie do dnia 31 marca 2016 r. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym w pokoju nr 23 lub telefonicznie pod nr tel. (15) 873-18-79.

Chętnych uczestnictwem w projekcie na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków prosimy o wpisywanie się na listę do dnia 31 marca 2016 r. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym w pokoju nr 24.

Poniżej przedstawiamy opracowaną Koncepcję Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Gminy Trzydnik Duży oraz przykładowe zestawienie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków, które zostały omówione na posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Trzydnik Duży w dniu 15 marca 2016 r.KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY TRZYDNIK DUŻY, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.67 MB]

Porównanie przydomowych oczyszczalni ścieków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [384.56 KB]

Przykładowi producenci przydomowych oczyszczalni ścieków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [466.83 KB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: