r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Ogłoszenie o zaproszeniu do konsultacji społecznych
11-04-2016

Ogłoszenie o zaproszeniu do konsultacji społecznych

W sprawie projektu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Trzydnik Duży na lata 2016 -2025

Szanowni Państwo,

 

    Wójt Gminy Trzydnik Duży zaprasza do otwartych konsultacji społecznych dotyczących treści projektu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Trzydnik Duży na lata 2016 – 2025”

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 18 do 22 kwietnia 2016 r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji, na piśmie lub droga mailową na formularzu konsultacji społecznych dotyczących treści projektu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Trzydnik Duży na lata 2016-2025”.

Opinie, uwagi i propozycje wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazywać:

  • Drogą elektroniczną na adres mailowy: trzydnikduzy@ops.pl
  • Drogą korespondencyjną lub bezpośrednio na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

  Trzydnik Duży 59 A

23-230 Trzydnik Duży

 

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu przed dniem 18 kwietnia 2016 r. i po 22 kwietnia 2016 r. jak również niepodpisane oraz  przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych nie będą brane pod uwagę.

Formularz konsultacji, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.13 KB]

Gminna STrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.73 MB]

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: